lördag 19 februari 2011

Februari II

På den här myren, som jag inte besökt på många år, har jag flera gånger stött upp orrar. Fem stycken en gång vill jag minnas, men kanske ännu fler längre tillbaka. Då var det en ganska vacker mosse med låga tallar och enstaka öppna, blötare partier. På somrarna var här fina nattskärrespel. Nu är det en torvtäkt. Känns tråkigt. Inte omöjligt att det finns orrar här ännu, det är inte ovanligt att just torvtäkter hyser orrlekar, men idag sågs och hördes ingenting mer än en ensam korp. Lätt att gå förstås, men kallt. Sorgsna tavlor av is i dikena.

Inga kommentarer: