onsdag 5 maj 2010

Tetrao Urogallus IV

Kvällslyssning efter tjäder vid en mindre mosse. En tupp flög in och träade överraskande tidigt. 20.25. Gjorde sedan några kortare förflyttningar, den sista 21.20. Hörde inget spel, kanske var den lite för långt ifrån mig, men den skar dock näbb lite kort efter det sista träandet. Trast- och rödhakesång. Och årets första gök ropade. E4:an som tröttsam ljudkuliss i bakgrunden. Kallt.

Inga kommentarer: