måndag 22 februari 2021

Falco tinnunculus

Vinter blev till vår väldigt snabbt. Snön är förvisso långt ifrån borta här i skogen, men ute vid kusten var det barmark. Det mest anmärkningsvärda på fågelfronten har varit alla sånglärkor - de har formligen sprutat in - och igår och idag har jag sett och hört hundratals. 

Igår blev det en del nya årsarter i kommunen. Grågås, sånglärka och tofsvipa blev de tre första. Orre blev art nummer femtio och tjäder nummer femtioett. Fint ska det vara. Jag hann också med svartmes, tamduva och havsörn. Detta eländiga kommunårskryssande...

Jag gick ut på torvbrytningsmossen klockan halv tio. När jag närmade mig lekplatsen lyfte tre tuppar. Trist att störa dem förstås - man tänker alltid att det ska vara över så sent - men det är ju faktiskt inte helt ovanligt att det sitter några orrar kvar vid den tiden, och kanske även senare. Den fjärde tuppen lyfte från gränsmyren till Sverige och då var nog klockan elva. Tjäderuppfloget hade jag strax dessförinnan. Efter lite letande hittade jag hennes spår i snön, dels från fötter, men även i form av en spillningskorv. 

Torvbrytningsföretaget ska först göra naturvårdsinsatser för orren på den ena halvan av myren innan de får börja bryta på den andra. Det har myndigheterna bestämt. De har passat på att röja när det varit kallt och tjäle. Klokt förstås. Fast man undrar ändå, om de inte har tänkt ta bort träden? Även om det kanske delvis är en bra insats för just orrarna, så tycker jag att de tagit alldeles för mycket och att det såg väldigt tråkigt ut. Kalhygget har fått stå modell. Miljön var verkligen speciell som den var. 

Två skogsöar har sparats, det är allt. Jag tyckte det kändes sorgligt med den ensamme orrtuppen som lyfte från detta virrvarr och kaos av fällda tallar och björkar. Han kan omöjligen tyckt att det var till förbättring. Vill jag tro. De kunde tagit bort varannan sträng och låtit en del av den spännande mosaiken varit kvar? Fast de har väl konsulterat kloka naturvårdare med mera kunskaper än vad jag har. Jag är bara ett gammalt bergatroll.

Förra året var det min egen dator som sade upp sig. Idag arbetsdatorn. Omöjlig att få den att hitta operativsystemet. Att få en ny på jobbet gissar jag tar veckor och det är ju helt uteslutet, så jag åkte och köpte en ny. Tio lakan fattigare. Det blev en HP denna gång och jag hatar den redan. Alldeles för slamriga tangenter. Får jag inte räddat hårddisken på arbetsdatorn har jag blivit av med x månaders arbeten och foton. Jag lär mig aldrig.

Efter datorinköp blev det lite fågelskådning vid kusten. Såg väl inget överdrivet intressant eller spännande. En del vårfåglar - de redan nämnda samt ljungpipare och skogsduva (de duger förstås gott) - rapphöna, smådopping, salskrake, stjärtand, bläsgås, vitkindad gås och spetsbergsgås. Tittade efter rördrommar och brun glada, men hade ingen lycka med någon av dem. Hörde jag en trana? Träffade i vanlig ordning några andra skådare som jag känner. På de bästa lokalerna är där alltid besökare... Jag var låg och introvert och tänkte att jag borde stannat hemma vid min läst.

Inga kommentarer: